Bilimsel Program
GELİŞTİRME KURSU / Gloria Kongre Merkezi

Kursa katılım ücretsiz olup, kongre kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir.


10 Ağustos 2018 ve Öncesi 11 Ağustos 2018 ve Sonrası
700.-TL 850.-TL


Belirtilen kurs kayıt ücretlerinin Türk Algoloji (Ağrı) Derneği
hesabına yatırılması gerekmektedir. Ödeme dekontu makbuz niteliğindedir.

SALON A
09:00 - 09:10 Açılış Oturumu
09:10 - 10:00 Konferans
Girişimsel Trigeminal Nevralji Tedavisinde Güncel Gelişmeler
10:00 - 11:15 Ana Oturum I
Ağrı Tanı ve Tedavisinde Radyodiagnostik
  Akılcı Radyoloji Kullanımı: MR, BT, Düz Grafi ,USG: Nerede? Ne zaman?
  Girişimsel Ağrı Tedavisinde: Ultrasonografi mi ? Floroskopi mi ? 
11.15 - 11:30 Kahve Molası
11:30 - 12:30 Ana Oturum II
  Ağrıda İnce Sinir Lifleri ve Elektrofizyolojinin Yeri
  Ağrıda Matriks Teorisinin Anlaşılması
  Fibromiyalji
12:30 - 13:30 Uydu Sempozyumu
13:30 - 14:30 Öğle Yemeği / Sözlü Bildiriler
14:30 - 15:20 Grup Oturumları
Salon A
Nöropatik Ağrı Girişimsel Algoritma
Salon B
Onkolojik Çocuklarda Ağrı Tedavisi
Salon C
Yaşlıda Ağrı Değerlendirilmesi 
Salon D
CRPS  
Salon E
Migren Tedavisinde Yeni  Hedef: CGRP
SALON A
15:20 - 16:30 Ana Oturum III
Palyatif Bakım Derneği
16:30 - 17:00 Kahve Molası
17:00 - 17:40 Konferans
Kronik Ağrı Tedavisinde Kullanılan İlaçların Suistimali ve Olgu Tartışması
18.30 Açılış Töreni
08:15 - 09:00 Kahvaltı Sohbetleri
Salon A
İskemik Ağrı ve Tedavisi
Salon B
Başağrılarında Girişimsel Tedavi
Salon C
Orak Hücreli Anemi
Salon D
Basamak Tedavisinin Dünü – Bugünü
Salon E
Fantom Ağrısı ve Tedavisi
SALON A
09:00 - 09:40 Konferans
09:40 - 10:40 Ana Oturum IV
Spinal Kaynaklı Ağrılar
  Spinal Kırmızı Bayraklar
  Radyofrekans Uygulamalarında Parametre Çeşitliliğinin Prognoza  Etkisi
  Nörostimulasyonda Farklı Parametre Uygulamaları
  Geçmeyen Ağrılarda Nöroşirürjikal Yaklaşımlar
10:40 - 11:00 Kahve Molası
11:00 - 11:30 Konferans
Migren Başağrısının Oluşum Mekanizmaları
11:30 - 12:30 Boyun Ağrılarında Interlaminer Epidural Steroid Enjeksiyonu mu? Transforaminal Epidural Steroid Enjeksiyonu mu?
12:30 - 13:30 Uydu Sempozyumu
13:30 - 14:30 Öğle Yemeği / Sözlü Bildiriler
14:30 - 15:15 Grup Oturumları
Salon A
Serbet Kürsü
Salon B
Bilişel Terapi 
Salon C
Kronik Pelvik Ağrıda Ayırıcı Tanı 
Salon D
Post Herpetik Nevralji-PHN de Immunoterapi    
Salon E
Psikodrama
SALON A
15:15 - 16:30 Ana Oturum V
Rejyonal Anestezi Derneği
16:30 - 17:00 Kahve Molası
17:00 - 18:00 Uydu Sempozyumu
18:00 - 18:40 Senaryo Çalışmaları
08:30 - 09:10 Kahvaltı Sohbetleri
Salon A
Port Uygulamalarında Yenilikler   
Salon B
Yoğun Bakım ve Ağrı Tedavisi  
Salon C
Adjuvan İlaçlar ile Ağrı Tedavisi
Salon D
Diskojenik Ağrı
SALON A
09:10 - 09:40 Konferans
09:40 - 11:00 Ana Oturum VI
  Çocukluk Çağı Romatolojik Ağrılar
  Özellikli Kronik Ağrı Sendromlarında Girişimsel Tedavi Zamanlaması
  KLP’ nin Yeri Karşılıklı Sevk- Konsültasyon Zamanlaması
11:00 - 11:30 Kahve Molası
11:30 - 12:30 Non-Kanser Ağrı Opioid Kullanalım mı? Kullanmayalım mı?
12:30 - 13:00 Akılcı İlaç Oturumu
13:00 Kapanış ve Dilekler
 Copyright @ 2018 Ağrı Kongresi. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & Online Makale