Konuşma Özeti Tam Metin Gönderimi


 1. Metin, her dil için 1500 kelimeyi ve 20 referansı aşmamalıdır. 
 2. "Türkçe" ve / veya "İngilizce" olarak gönderilmesi zorunludur.
 3. Kullanılacak yazı karakteri Times New Roman’dır.
 4. Konu başlığı büyük harflerle, 14 punto koyu olarak ve satır ortalanarak yazılmalı, kısa ve konu hakkında bilgi verici olmalıdır. Konu başlığından sonra 5 aralık verilmelidir.
 5. Konuşmacının adı ve soyadı 12 punto koyu olarak ve satır ortalanarak yazılmalıdır. Konuşmacı adından sonra 1.5 aralık verilmelidir. 
 6. Akademik ünvanlar, kurum ad(lar)ı 10 punto koyu olarak ve sola yaslı yazılmalıdır. Kurum bir üniversite olduğunda, üniversite, fakülte ve bölüm adları belirtilmelidir. 
 7. Hazırlanacak tam metinlerde sayfa boyutu A4 ve kenar boşlukları tüm kenarlar için 2,5 cm olacak biçimde ayarlanmalıdır. Metin iki yana yaslı olarak yazılmalı, paragraflar arasında boşluk bırakılmamalıdır. Paragraflarda satır başları 1 cm girintili olmalıdır.
 8. Metin 11 punto olmalı ve 1.5 aralıklı yazılmalıdır. 
 9. Giriş, metin, sonuç ve kaynaklar kısımlarından oluşmalıdır. 
 10. Kullanılacak tablolar ; Times New Roman ve karakter büyüklüğü 10 punto ve 1.0 aralık olarak hazırlanmalı; resimler kaliteli basıma uygun olacak şekilde olmalı ve numaralandırılmalı ve metin içinde belirtilmelidir. 
 11. Kaynaklar; Times New Roman, 9 punto, 1.0 aralık yazılmalıdır. İlk 3 yazar yazardan sonra et.al olarak kısaltılmalıdır. Dergi isimleri italik ve İndex medicus kısaltmasına uygun olarak yıl; sayı ve ilk ve son sayfa olarak yazılmalıdır. Kitap yazımında; yazarları /editörler, yılı, kitap ismi , basım yeri ve sayfalar yer almalıdır. 
 12. Tam metinlerde yazar ad, soyad, kurum detayı ve adres bilgisi açık olarak yer almak zorundadır. Örnek: “Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Algoloji Bilim Dalı  Eskişehir, Türkiye”


Örnek: Sahay S, Panja S, Ray S, et al. Diurnal variation in hand hygiene compliance in a tertiary level multidisciplinary intensive care unit. Am J Infect Control2010;38:535–9.  
Kitap: Robinson A., Sale R. and Morrison J., 1978. Elements of Cartography, John Wiley & Sons, Inc, p.448-55.  Copyright @ 2018 Ağrı Kongresi. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & Online Makale